Hulp nodig? Of zorg?
Wat zijn de mogelijkheden en waar moet u zijn? Bel of mail ons!

stichting Clionn Partisipaasje
onafhankelijke cliëntondersteuning
Friesland en Groningen

Iedereen heeft recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning

Wat is cliëntondersteuning?

Iedereen die informatie of begeleiding wenst bij het zoeken naar hulp of zorg kan
gebruikmaken van een cliëntondersteuner. Dit is voor iedereen gratis.

Ook als mantelzorger, familielid of betrokken naaste kunt u een cliëntondersteuner inschakelen. Op de website van de campagne www.clientondersteuning.co.nl vindt u alle informatie en filmpjes met voorbeelden, zoals dit verhaal.

Uw gemeente regelt en betaalt cliëntondersteuning bij vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werken of onderwijs.
Het Zorgkantoor biedt dit aan als het gaat om vragen over de Wet Langdurige Zorg (24-uurs zorg).
Vraag ernaar bij uw gemeente of het zorgkantoor, of neem contact op met ons.

Wat doet een cliëntondersteuner?

  • De cliëntondersteuner helpt u bij de voorbereiding op het gesprek met de gemeente/instantie en kan bij het gesprek aanwezig zijn.
  • De cliëntondersteuner geeft informatie over mogelijke oplossingen voor uw  hulp- of zorgvraag en helpt ook bij het regelen.
  • De cliëntondersteuner heeft altijd uw belang voor ogen, is onafhankelijk en kan rechtstreeks benaderd worden.
  • De cliëntondersteuner ondersteunt u wanneer u het niet eens bent met een beslissing of toewijzing en houdt de procedure in de gaten.

U mag zelf bepalen door wie u zich laat ondersteunen. Dat kan een vrijwilliger zijn of iemand die u vertrouwt. U kunt ook een professionele cliëntondersteuner inschakelen, kijk hiervoor op de website van uw gemeente of die van uw zorgkantoor, of neem contact op met ons.

Coronamelding

In verband met de overheidsmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus zullen onze cliëntondersteuners zoveel mogelijk telefonisch uw vragen beantwoorden en ondersteuning bieden. Wanneer het echt nodig is om elkaar persoonlijk te zien dan zullen wij u een aantal vragen stellen om te beoordelen of het mogelijk is. Wij nemen altijd de voorschriften met betrekking tot hygiëne en afstand in acht.