Wie zijn wij?

Samen zorgen wij voor

  • Inzicht en overzicht​
  • Beter omgaan met de (veranderde) situatie
  • Grip op eigen leven, zelf beslissen wat nodig is​
  • Rust in uw hoofd en weer tijd voor uzelf en uw naaste​

Kernwaarden van Clionn

  • Een luisterend oor en uw belang voorop
  • Kleinschalig en goed bereikbaar
  • Kennis van zorgaanbod en regelgeving
  • Absoluut onafhankelijk en integer
  • Wy prate ek Frysk!

Ons team

Nita de Jong (bestuurslid)
Coördinator
Wlz en Sociaal Domein
Tel. 06 2421 5393
Mail n.dejong@clionn.nl

Nita de Jong2
foto Bonny

Bonny Veenstra
Oost-Friesland en West-Groningen
Mantelzorgmakelaar, PGB,
Wlz, Wmo, Jeugd
Tel. 06 8365 7112
Mail b.veenstra@clionn.nl

Willem Covers
Friesland en West-Groningen
Mantelzorgmakelaar, PGB, 
Wlz, Wmo, GGZ
Tel. 06 5569 5301
Mail w.covers@clionn.nl

foto Willem Covers
foto.jpg Miranda

Miranda van der Hout
Groningen
Autisme, NAH, juridische zaken, multiproblem-gezinnen
Wlz, Wmo, Jeugd
Tel. 06 3096 9345
Mail m.vanderhout@clionn.nl

Anthousa Landman
Friesland en Groningen
Specialist Pgb, Wlz en Zvw
Wlz en Sociaal Domein
Tel. 06 1548 9200
Mail a.landman@clionn.nl

Anthousa

Simone Melchers
Friesland en Groningen
Arbeidsmarkt, bijstand, re-integratie
Wmo, Participatiewet, Wlz

Yvonne Haringa
Algemene ondersteuning en administratie
Mail y.haringa@clionn.nl

yvonne egale achtergrond

Riemie van Dijk
Marketing, PR, storytelling

Ditty Bosscha (bestuurslid)

Ditty

Joeke van der Mei (bestuurslid)