Wie zijn wij?

Samen zorgen wij voor

  • Inzicht en overzicht​
  • Beter omgaan met de (veranderde) situatie
  • Grip op eigen leven, zelf beslissen wat nodig is​
  • Rust in uw hoofd en weer tijd voor uzelf en uw naaste​

Kernwaarden van Clionn

  • Een luisterend oor en uw belang voorop
  • Kleinschalig en goed bereikbaar
  • Kennis van zorgaanbod en regelgeving
  • Absoluut onafhankelijk en integer
  • Wy prate ek Frysk!

Ons team

Nita de Jong (bestuurslid)
Coördinator
Back-up voor Wlz en Sociaal Domein
Tel. 06 2421 5393
Mail n.dejong@clionn.nl

Nita de Jong2
foto Bonny

Bonny Veenstra
Oost-Friesland en West-Groningen
Mantelzorgmakelaar, PGB,
Wlz, Wmo, Jeugd
Tel. 06 8365 7112
Mail b.veenstra@clionn.nl

Willem Covers
Friesland en West-Groningen
Mantelzorgmakelaar, PGB, 
Wlz, Wmo, GGZ
Tel. 06 5569 5301
Mail w.covers@clionn.nl

foto Willem Covers
foto.jpg Miranda

Miranda van der Hout
Groningen
Autisme, NAH, juridische zaken, multiproblem-gezinnen
Wlz, Wmo, Jeugd
Tel. 06 3096 9345
Mail m.vanderhout@clionn.nl

Simone Melchers
Friesland en Groningen
Arbeidsmarkt, bijstand, re-integratie
Wmo, Participatiewet, Wlz

Simone Melchers (1)

Izie Hoogeveen
Friesland en Groningen
Onbegrepen gedrag, reclassering,
LVB, GGZ, Wlz, Wmo

Annemarie IJssels
Friesland
Jeugdzorg, preventie thuis
Sociaal Domein

presentatie

Reintsje Miedema
Friesland
Vertrouwenspersoon, jeugd
Sociaal Domein

Yvonne Haringa
Algemene ondersteuning en administratie
Mail y.haringa@clionn.nl

yvonne egale achtergrond

Riemie van Dijk
Marketing, PR, storytelling

Ditty Bosscha (bestuurslid)

Ditty

Joeke van der Mei (bestuurslid)