Wie zijn wij?

Samen zorgen wij voor

Kernwaarden van Clionn

Ons team

Nita de Jong 
oprichter
administratie en boekhouding

Tel. 06 2421 5393
Mail n.dejong@clionn.nl

Nita de Jong2
foto Bonny

Bonny Veenstra
Oost-Friesland en West-Groningen
Mantelzorgmakelaar, PGB,
Wlz, Wmo, Jeugd
06 8365 7112
Mail b.veenstra@clionn.nl

Willem Covers
Friesland en West-Groningen
Mantelzorgmakelaar, PGB, 
Wlz, Wmo, GGZ
06 5569 5301
Mail w.covers@clionn.nl

foto Willem Covers
foto.jpg Miranda

Miranda van der Hout, voorzitter bestuur
Groningen
Autisme, NAH, juridische zaken, multiproblem-gezinnen
Wlz, Wmo, Jeugd
06 3096 9345
Mail m.vanderhout@clionn.nl

Anthousa Landman
Friesland en Groningen
Specialist Pgb, Wlz en Zvw
Wlz en Sociaal Domein
06 1548 9200
Mail a.landman@clionn.nl

Anthousa

Simone Melchers, intervisor
Friesland en Groningen
Arbeidsmarkt, bijstand, re-integratie
adviseur

Hennie Holtrop, penningmeester bestuur
Friesland en West Groningen
LFB, meerzorg, (her-)indicaties
Wlz en Sociaal Domein
06 4236 3585
Mail h.holtrop@clionn.nl

Aafke Oostijen
Groningen en Oost Friesland
GGZ, multiproblemproblematiek 
Wlz en Sociaal Domein
085 301 9713
Mail a.oostijen@clionn.nl

Lena Kapic, secretaris bestuur
regio Rotterdam
verpleging, cultuursensitief
Mantelzorgmakelaar, Wlz en Sociaal domein
085 301 9714
Mail l.kapic@clionn.nl

Loubna Kassem
regio Rotterdam
Mantelzorgmakelaar, cultuursensitief
Wlz en Sociaal domein
085 301 9714
Mail l.kassem@clionn.nl

Sjannneke Mulder
regio Groningen en oost Friesland
Complexe zorgvragen, NAH, ASS, GGZ
Wlz en Sociaal domein
085 301 9713
Mail s.mulder@clionn.nl